Eventsida

Skapa landningssidor eller eventhemsidor anpassade efter ditt event

Läs mer om registreringssidor här

Skapa sidor som passar ditt event

Grafiskt anpassningsbart

Anpassa sidor efter en grafisk profil eller följ en av dina tidigare mallar för att hålla samma design på både sidor, anmälan och det digitala mötesrummet

Välj innehållet

Välj allt som står på dina sidor och vilka moduler du lägger till, bakgrundsbilden, färger och typsnitt väljer du själv eller låter din redan anpassade mall sköta jobbet

Många moduler

Välj bland flera sidor, menyer, knappar, bilder, video, kalenderinbjudan eller QR-koder för att skapa den perfekta sidan för ditt event

Anpassade sidor

Skapa sidor anpassade just för mobilen, webben eller både och för att nå ut till alla användare