Priser Registreringar & Fysiskt Möte

Registreringar

Jirango erbjuder en lösning för endast registreringar där prismodellen beror på hur många registreringar det gäller. Självklart finns det även möjlighet till att bli avtalskund, boka ett möte så kan vi prata detaljer!

Vad kan man köpa?

 • Jirango Event System för registreringar
 • Registreringar per styck
 • Enkätmodul
 • Ekonomimodul
 • Kortbetalning
 • Fakturahantering
 • SMS-utskick

Fysiskt möte

Jirango erbjuder tjänster och lösningar för fysiska möten där det hanteras moment på plats. Det kan röra sig om datorer, streckkodsläsare eller hjälp av tekniker. Arrangerar ditt företag många fysiska event? Bli avtalskund genom att kontakta oss!

Vad kan man köpa?

 • Hyra av dator inklusive installation
 • Hyra av streck- eller QR-kodsläsare
 • Hyra av skrivare för namnskyltar eller andra badgar
 • Korthållare för namnskyltar
 • Tekniker på plats