Priser Digitalt Möte

I grundmodellen för ett digitalt möte ingår följande

 • Presentationsmodul för att presentera live eller inspelat material
 • Streamingmodul för att visa en livestream
 • Röstning/polls/frågemodul samt liveresultat
 • Text och bilder
 • Scenfunktion 
 • Talarlista
 • Plaudit/livereaktioner som visas direkt på skärmen
 • Chatt
 • Program/agenda som visar aktiva och förgångna punkter
 • Deltagarlista som kan visa alla, aktiva eller antal deltagare
 •  Layout-funktioner där man kan skifta mellan olika byggda layouter direkt i mötet
 • Modul för mailutskick
 • Support till deltagarna vid inloggning och under mötet

Utöver grundmodellen finns det moduler och tjänster att lägga till vid behov

Vill du hålla i ett mer komplext möte med till exempel breakouts där deltagarna kopplar upp sig och kan diskutera en fråga i mindre grupper? Eller vill du att deltagarna ska registrera sig för att anmäla sig till grupprummen eller ha digitala utställarmontrar? Då har vi de perfekta tilläggen.

Följande moduler och tjänster går att lägga till:

 • Grupprum eller breakouts
 • V-möte där deltagarna kan samtala live
 • Backstage med möjligheter att spela in mötet, “gå på scenen”, chatta med tekniker mm
 • Digital utställarmonter
 • Registrering eller anmälan
 • Video-on-demand som deltagarna själva kan sätta igång via plattformen
 • Enkätmodul för att skapa och skicka ut enkäter
 • Zoom-modul för att visa ett zoom-möte i den digitala plattformen
 • Modul för hybridmöte där det tillåts mobilanpassa layouter för att interagera deltagare både på plats och deltagare på distans
 • Dator på plats
 • Applikationskonsult/projektledare (läs mer här)

Övriga funktioner som ingår

Förutom den digitala arenan där mötet genomförs ingår funktioner som till exempel layoutfunktioner och modul för mailutskick.